top of page
  • Facebook Social Icon
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

רפלקסולוגיה- כלי לאבחון דרך כפות הרגליים


.רפלקסולוגיה ככלי נותנת מענה אבחוני באמצעות התבוננות ומגע בכפות הרגליים

שתי כפות הרגליים מייצגות את האדם השלם ומהוות מעין השתקפות של מערכות

הגוף. הרגליים מסייעות לאבחן את מצבנו הבריאותי ומעבר לכך, את מצבנו הנפשי, רגשי והאישיות שלנו.

צרוף של כל הסימנים, כגון: מבנה כף הרגל, נקודות הדריכה הייחודיות, עור קשה, יובש/לחות, צבע, טמפרטורה וחריצים, חושפים בפנינו את המפה המורכבת המהווה את ה"אני" הייחודי של כל אחד מאיתנו.

ההתייחסות באבחון היא לארבע יסודות בטבע: אדמה, מים, אש ואוויר....

המולד שלנו והעכשווי, עם מה הגענו לעולם ועם מה אנו מתמודדים כיום. צורת האצבעות, חריצים, קווים, יובש/לחות, נמשים, יבלות, צבעים ציפורניים ועוד. לאחר אבחון אישיותי ומצב פיזי/נפשי ניתן לאזן ולטפל במגוון רב של בעיות

אבחון בכפות הרגליים אינו משול לקריאה בקפה או לכל אבחון מוכר כזה או אחר ומתוקף היותו כזה מחייב דיאלוג ושיח פתוח ומשתף בין המטופל והמטפל.

האבחון חוש אודות מצבי חוסר איזון/ מחלות בהתהוות

התבוננות בכפות הרגליים מאפשרת לנו להבין את עצמנו טוב יותר, להכיר בחוזקות שבנו, לקרקע ולחבר אותנו לאני אמיתי שלנו, ממקור ראשוני ומחבק ולא מתוך עיניים ביקורתיות, אלא מתוך הכרה שכל אחד מאיתנו הוא אדם שונה, בעל צרכים ויכולות אחרות ועל כן רואה את הדברים אחרת.

כפות הרגליים משתנות ביחד איתנו, ולכן מהוות אמצעי להעלאת מודעות למיקומנו הנוכחי, לחיבור או ריחוק מעצמנו, ובכך מסייעות להביא שינוי לחיינו.

מה אנחנו יכולים לראות בכפות הרגליים?

הרפלקסולוגיה כתרפיית מגע הינה שיטת אבחון וטיפול הוליסטית טבעית, העושה שימוש בטכניקות עיסוי ולחיצות בכפות הרגליים. הרגליים המהוות מעין השתקפות של מערכות הגוף, מסייעות לאבחן את מצבנו הבריאותי ואת האישיות שלנו. צרוף של כל הסימנים, כגון: מבנה כף הרגל, נקודות הדריכה הייחודיות, עור קשה, יובש/לחות, צבע, טמפרטורה וחריצים, חושף בפנינו את המפה השלמה.

כפות הרגליים משקפות הן את הבסיס עימו נולדנו, האופי, הנטיות והכשרונות המהווים את הפוטציאל המולד שלנו, והן את השינויים ומי שבחרנו להיות בהמשך חיינו: הדפוסים אותם סיגלנו במהלך חיינו, האופן בו אנחנו "תופסים" את העולם שסביבנו, עולמנו הרגשי והמנטאלי.

רפלקסולוגיה מדברת על ארבעה יסודות בטבע:, ולכל

קריאה בכפות הרגליים מתאימה לכל אלו הנמצאים בצמתים מרכזיים בחיים, לנפשות הרגישות המחפשות עזרה ומענה על שאלות קיומיות פחות או יותר ובעצם לכל המבקשים להבין את עצמם טוב יותר, לחולל שינויים בחיים ולצאת מתחושת תקיעות על ידי חשיפת הכוחות הגלויים והסמויים.

אתם מוזמנים לשוחח איתי, לשאול ולהתעניין אודות הכלי המיוחד שלי, בשמחה!

bottom of page